Ga naar de inhoud

Over ons

Over Fonds Gemeente Spaarbank Doetinchem

Sinds juli 1992 is de Stichting Doetinchems Fonds Gemeente Spaarbank actief in de gemeente Doetinchem. Het Fonds is voortgekomen uit de vroegere Gemeente Spaarbank en de Gemeente Doetinchem.

Stichting Doetinchems Fonds Gemeente Spaarbank, kortweg Fonds Gemeente Spaarbank, heeft als doel het verlenen van ondersteuning van projecten van algemeen maatschappelijk belang met een ideële, sociale of culturele strekking in de gemeente Doetinchem.

Het Fonds Gemeente Spaarbank wil de oorspronkelijke doelstellingen van de Gemeente Spaarbank in nieuwe vormen nastreven door het realiseren van of verlenen van financiële steun – zonder tegenprestaties te bedingen – aan projecten van algemeen maatschappelijk nut met een ideële, sociale strekking in de gemeente Doetinchem. Hierbij wordt een brede blik gehanteerd: Zorg & Welzijn, Natuur & Milieu, Kunst & Cultuur en Sport & Vrije tijd.

De steun van Fonds Gemeente Spaarbank is voornamelijk gericht op concrete, benoembare projecten in de voorbereidende fase en heeft nimmer een permanent karakter. Deze projecten dienen voor een breed deel van bevolking van de gemeente Doetinchem van belang te zijn en veelal te worden uitgevoerd door vrijwilligers en/of sterk betrokken groepen of personen.

Het Fonds Gemeente Spaarbank verleent geen ondersteuning aan overheden, individuen of aan instellingen met een commerciële of religieuze doelstelling. Exploitatiekosten, salariskosten, kosten voor levensonderhoud en kosten verbonden aan de normale activiteiten van een organisatie zijn in principe van steun uitgesloten.

Fonds Gemeente Spaarbank in het kort

Werkgebied.

Gemeente Doetinchem met haar dorpen Gaanderen en Wehl.

Doelstelling

Financiële steun verlenen aan projecten van maatschappelijke organisaties.

Oprichting en naamswijzigingen

10-02-1992 Stichting Gemeente Spaarbankfonds, vanaf 1994 Stichting VSB Fonds, vanaf 2001 Stichting Fortis Fonds, vanaf 2010 voorgezet onder de naam Stichting Doetinchems Fonds Gemeente Spaarbank, verkorte naam Fonds Gemeente Spaarbank.


Samenstelling bestuur

Voorzitter: Burgemeester Mark Boumans

Secretaris: Gerrit Radstake

Penningmeester: Stan van Pul

Leden: Jose Teunissen, Robert Ooms

Ambtelijk secretaris: Diny te Witt

Bestuursvergaderingen:

Het bestuur vergadert 4 keer per jaar. In de vergadering van januari / februari worden de ingekomen verzoeken om een donatie voor dat kalenderjaar behandeld.


Aanvragen dienen te worden gericht aan:

Stichting Doetinchems Fonds Gemeente Spaarbank
T.a.v. de heer G.C. Radstake

Slotlaan 115

7006 HC Doetinchem

E-mail: info@fondsgemeentespaarbank.nl