Ga naar de inhoud

Donatiebeleid

Stichting Doetinchems Fonds Gemeente Spaarbank stelt een bescheiden bedrag beschikbaar voor het doen van donaties.

In de statuten zijn de doelstellingen als volgt omschreven: “Het realiseren van of verlenen van financiële steun aan projecten van algemeen maatschappelijk belang met een ideële of sociale strekking”. Dat betekent dat Fonds Gemeente Spaarbank zich in de praktijk richt op de volgende categorieën: Kunst & Cultuur, Sport & Vrije Tijd, Zorg & Welzijn, Natuur & Milieu.

 Verstrekkingscriteria:

1. Aanvragen welke vernieuwend zijn en een stimulans voor mens en maatschappij kunnen zijn verdienen de voorkeur;

2. Aanvragen mogen niet verenigingsgebonden zijn, maar dienen voor een breed deel van de Doetinchemse bevolking van nut te zijn;

3. De aanvraag mag uitsluitend bestemd zijn voor activiteiten gericht op de inwoners van de gemeente Doetinchem.

4. Een aantal zaken worden uitgesloten: er komen geen middelen beschikbaar voor stenen, meubilair, inventaris, speeltoestellen, (muziek) instrumenten, koorkleding, uniformen en bekostiging van jubilea;

5. Donaties worden verstrekt tot een maximum van € 3.000,– per aanvraag;